(သေခြင်းတရား)

သေခြင်းတရားသာမရှိရင် ဒီလောကဟာ
လူပြည့်နေတဲ့ လူအိုရုံကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာပြီး
နောက်ထပ်မွေးဖွားလာတဲ့ လူသစ်တွေအတွက်
နေစရာနေရာကို ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။

(ဦးဆန်းလွင်)