(ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှ)

ပညာပြည့်ဝ၊ နှလုံးလှသော်
ကိစ္စကြီးငယ်၊ ဆောက်သဖွယ်လျှင်
ကျင်းကျယ်ထွင်းဖောက်
ဖြတ်တောက်လိုရာ၊ ပြီးနိုင်စွာ၏။

( မဃဒေဝ )