(ညစ်ညူးသောကံလေးပါးကိုပယ်အပ်သည်)

(က) သူ့အသက်ကိုသတ်ခြင်း။
(ခ) မပေးသည်ကိုခိုးယူခြင်း။
(ဂ) ကာမဂုဏ်တို့၌မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်း။
(ဃ) မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်း။
(သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ် မြန်မာပြန်မှကောက်နှုတ်သည်။)