(အရပ်(၆)ပါးအားလုံခြုံစေခြင်း)

အရှေ့မိဘ၊တောင်မှာဆရာ၊နောက်မှာမယား၊
မြောက်ကားမိတ်ဆွေ၊အောက်ခြေကျွန်များ၊
အထက်ဖျားကားပုဏ္ဏား၊ရဟန်းခြောက်ရပ်တည်း။