(စည်းစိမ်ပျက်ခြင်းအကြောင်းခြောက်ပါး)

သေစာသောက်စား၊လမ်းသွားခါမဲ့၊
ရှုငဲ့သဘင်၊ပျော်ရွှင်အံလောင်း၊
မကောင်းမိတ်ဖျင်း၊ပျင်းရိခြင်းကား၊
ယိုယွင်းဥစ္စာပျက်ကြောင်းတည်း။


(၁) မူးယစ်မေ့လျော့ကြောင်းဖြစ်သော သေရည်သေရက်ကိုသောက်လေ့ရှိခြင်းသည် စည်းစိမ်ပျက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ပါး။
(၂) အချိန်အခါမဲ့ညအခါ ခရီးသွားလာလေ့ရှိခြင်းသည် စည်းစိမ်ပျက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ပါး။
(၃) ပွဲလမ်းသဘင်ကြည့်ရှုလေ့ရှိခြင်းသည် စည်းစိမ်ပျက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ပါး။
(၄) မေ့လျော့ကြောင်းဖြစ်သော လောင်းကစားလေ့ရှိခြင်းသည် စည်းစိမ်ပျက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ပါး။
(၅) မကောင်းသောအဆွေခင်ပွန်းတို့နှင့်ပေါင်းသင်းလေ့ရှိခြင်းသည် စည်းစိမ်ပျက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ပါး။
(၆) ပျင်းရိလေ့ရှိခြင်းသည် စည်းစိမ်ပျက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ပါး။
(သိင်္ဂါလောဝါဒ သုတ်တော်မြန်မာပြန်မှကောက်နှုတ်သည်။)