(သူတော်ကောင်းတရားခုနစ်ပါး)

(၁) သဒ္ဓါ = ရတနာသုံးပါးနှင့်ကံ၊ကံဧ။်အကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်း။
(၂) ဟိရိ = အကုသိုလ်မှရှက်ခြင်း။
(၃) သြတ္တပ = အကုသိုလ်မှကြောက်ခြင်း။
(၄) ဗဟုသစ္စ = အကြားအမြင်များခြင်း။
(၅) ၀ီရိယ = ကြိုးစားအားထုတ်မှုဝီရိယရှိခြင်း။
(၆) သတိ = အကုသိုလ်တရား၌သတိရှိခြင်း။
(၇) ပညာ = ၀ိပဿနာပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။
------------------------------------------------------------