(သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်၏အစွမ်းသုံးပါး)

(၁) သိရန်မှန်က၊မကျန်ရအောင်၊
လုံးဝစုံလင်၊အကုန်မြင်၊
သဗ္ဗဉာဏ်တော်အစွမ်းတည်း။
(၂) သိသည့်တရား၊များအပြား၌၊
ဟောထားစဖွယ်၊နည်းသွယ်သွယ်ကို၊
ချယ်လှယ်စုံလင်၊အကုန်မြင်
သဗ္ဗဉာဏ်တော်အစွမ်းတည်း။
(၃) ကျွတ်ထိုက်ကြပေ၊များဝေနေတို့၊
က္ကုနေ္ဒရြိုက်၊သူ့အကြိုက်ကို၊
နှိုက်ချွတ်စုံလင်၊အကုန်မြင်
သဗ္ဗဉာဏ်တော်အစွမ်းတည်း။