(ပဌာန်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်)

(၁ )ဟေတုပစ္စယော
အကုသိုလ်ကင်း၍ကုသိုလ်နှင့်ယှဉ်တွဲရပါစေသား။

(၂) အရမ္မဏပစ္စယော
မျက်စိနှင့်နားနိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။

(၃) အဓိပဓိပစ္စယော
ရုပ်၊နာမ်နှစ်ပါးကိုစောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရပါစေသား။

(၄)အနန္တရပစ္စယော
များလှစွာသောကုသိုလ်တရားများကိုမျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။

(၅) သမနန္တရပစ္စယော
ရုပ်၊နာမ်နှင့်အတူရှိသောတရားများကိုမျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။

(၆) သဟဇာတပစ္စယော
ရုပ်ရုပ်ချင်း၊နာမ်နာမ်ချင်း ထင်ရှားစွာသိရပါစေသား။

(၇) အညမညပစ္စယော
ရုပ်မှနာမ်သို့ နာမ်မှရုပ်သို့ ပြောင်းလဲ၍သိရပါစေသား။

(၈) နိဿယပစ္စယော
ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတို့ဧ။်တည်ရာကိုသိရပါစေသား။

(၉) ဥပနိဿယပစ္စယော
ရတနာသုံးပါးကိုဦးထိပ်ထားရပါစေသား။

(၁၀) ပုရေဇာတပစ္စယော
ရှေးကဖြစ်ဖူးသောအကုသိုလ်ကိုပယ်၍ ကုသိုလ်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။

(၁၁) ပစ္ဆာဇာတပစ္စယော
နောက်၌ဖြစ်သောအကုသိုလ်ကိုပယ်၍ ကုသိုလ်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။

(၁၂) အာသေဝနပစ္စယော
လိုရာဆန္ဒမရှိရအောင်ပြည့်စုံရပါစေသား။

(၁၃) ကမ္မပစ္စယော
ကံသုံးပါးကိုထိမ်းသိမ်းရပါစေသား။

(၁၄) ၀ိပါကပစ္စယော
၀ဋ်ကြွေးသုံးသွယ်ကိုပယ်ဖျက်ရပါစေသား။

(၁၅) အာဟာရပစ္စယော
လိုရာဆန္ဒကိုပြည့်စုံစွာထိန်းသိမ်းရပါစေသား။

(၁၆) က္ကုန္ဒယြပစ္စယော
ရုပ်နာမ်ကိုထိမ်းသောပညာနှင့်ပြည့်စုံရပါစေသား။

(၁၇) ဈာနပစ္စယော
သူတော်ကောင်းတရား(၇)ပါးနှင့်ဉာဏ်စဉ်(၅)ပါးပြည့်စုံရပါစေသား။

(၁၈) မဂ္ဂပစ္စယော
ဘာဝနာနှစ်ပါးကိုအာရုံပြု၍အထွဋ်ထိပ်ပညာကိုအာရုံပြုရပါစေသား။

(၁၉) သမ္ပယုတ္တပစ္စယော
သူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်း၍(၇)ဖြာသောတရားနှင့်ယှဉ်တွဲရပါစေသား။

(၂၀) ၀ိပ္ပယုတ္တပစ္စယော
သူယုတ်မာနှင့်ဝေး၍အကုသိုလ်နှင့်ကင်းရှင်းရပါစေသား။

(၂၁) အတ္ထိပစ္စယော
သမုတိနယ်ပယ်ဧ။်အရှိကိုဟုတ်မှန်စွာသိရပါစေသား။

(၂၂) နတ္ထိပစ္စယော
ပရမတ္ထမရှိတရားဧ။်အသိကိုမျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။

(၂၃) ၀ိဂတပစ္စယော
ရှေး၌ပွင့်ပြီးသောဘုရားတို့ကိုရှိခိုးရပါစေသား။

(၂၄) အဝိဂတပစ္စယော
ပွင့်လတ္တံသောဘုရားတို့ကိုရှိခိုးရပါစေသား။

(ပဌာန်းဒေသနာတော်)