(မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မကဗျာ)

လက်ရှိခန္ဓာ၊မတွယ်တာနဲ့၊
နောင်လာဘဝမတောင့်တဘဲ၊ကြောင့်ကြဇွဲဖြင့်
အမြဲမပြတ်၊
၀ိပဿနာ၊လေ့လာကြိမ်ဖန်၊
အာစိဏ္ဏကံ၊ဖြစ်ကြောင်းမှန်မူ၊
ထိုသည့်သူကားအယူမလွဲ၊ကတိမြဲဧ။်။။

မီးစွဲလောင်မှ၊ရေကိုတသော်၊မရဖြစ်အင်
ပုံနှိုင်းယှဉ်၍၊မဂ္ဂင်သနေ္ဓ၊တည်မြဲနေအောင်၊
မသေခင်က၊ပြင်ဆင်တောက်လျှောက်၊
မေ့မပျောက်နှင့်၊ချွေးပေါက်ယိုစီး၊
သေခါနီးဝယ်၊အပြီးမုချ၊
မဂ္ဂင်ရလိမ့်။။။

ကိစ္စမလျော်၊အကြောင်းပေါ်၍၊
မတော်တဆ၊မဂ်မရဦး
ဘဝအစွန်၊တမလွန်တွင်
ထူးချွန်အံ့လောက်၊နတ်ပြည်ရောက်၍
သောတာပန်စစ်၊ဧကန်ဖြစ်မည်
မလစ်ဝိပဿနာအကျိုးတည်း။ ။ ။

(မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး)