(ဗုဒ္ဓ၏ဘဝကူးခြင်းယူဆပုံ)

- ဤဘုံမှရုပ်၊နာမ်ကပင် ထိုဘုံ၊ထိုဘဝ၌ ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပျက်သည်ဟု မယူဆသင့်
(ထိုသိုု့ယူဆခြင်းကို သဿတဒိဌိ)

- ဤဘုံ၊ဤဘဝမှရုပ်နာမ်သည် ဤဘုံဤဘဝမှာပင် သေကျေကင်းပြတ်သည်
နောက်ဘုံ၊ဘဝနှင့်မသက်ဆိုင်တော့ဟု မယူဆသင့်
(ထိုသို့ယူဆလျှင် ဥစေ္ဆဒဒိဌိ)

- မြတ်ဗုဒ္ဓကား ယင်းအယူအဆနှစ်ခုတို့ဧ။်အကြားမှာ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို
ညွှန်ပြတော်မူသည်။

- ဥပမာ။ ။မီးတိုင်တစ်ခုမှ မီးတိုင်တစ်ခုသို့ မီးညှိယူသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။

(အညွှန်း = ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက်)