(သစ္စာလေးပါး)

ဖြစ်ပျက်သမျှ၊သင်္ခါရ၊ဒုက္ခသစ္စာမှတ်။
ဖြစ်ပျက်မှုတွင်၊ငါကောင်ထင်၊ခင်မင်သမုဒယမှတ်။
ရုပ်နာမ်အားလုံး၊ဖြစ်ပျက်သုန်း၊ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှတ်။
ချုပ်ဆုံးမှုတွင်၊ဉာဏ်သက်ဝင်၊သိမြင်မဂ်ဟုမှတ်။

(မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
------------------------------------------------
ဖြစ်ပျက်က = ဒုက္ခသစ္စာ
သေတာက = သမုဒယသစ္စာ
သိတာက = မဂ္ဂသစ္စာ
နောင်ခန္ဓာမလာတာက = နိရောဓသစ္စာ

(မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
------------------------------------------------