(မူလနှစ်ဖြာ)

အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်းခံ၊ဥပါဒါန်၊
ကံကြောင့်ရုပ်နာမ်ပေါ်၊
အပင်မှမျိုး၊မိျုးမှအပင်၊
အမျှင်မပြတ်၊ဆက်စပ်သည့်ဟန်၊
ကံကြောင့်နာမ်ရုပ်၊နာမ်ရုပ်ကြောင့်က၊ံ
အဖန်ဖန်၊ဖြစ်ပြန်နည်းအလျော၊်
ဗြဟ္မာသိကြား၊စသည်များက၊
ထင်ရှားပြုပြင်၊စီရင်ဖန်ဆင်း၊
အကြောင်းရင်းကြောင့်၊
လူနတ်များစွာ၊သတ္တဝါတို့၊
ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟု၊
ဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျှော်။ ။

(မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး)