(ပုတီးအကြောင်း)

(၁)၃၂လုံးပုတီး=၃၂ကောဌာသကိုရည်ညွှန်းသည်။
(၂)၉လုံးပုတီး=ဗုဒ္ဓနှင့်သံဃာ့ဂုဏ်တော်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
(၃)၆လုံးပုတီး=ဓမ္မဂုဏ်တော်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
(၄)၁၀၈လုံးပုတီး=ဗုဒ္ဓ၏စက်လက္ခဏာတော်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
(၅)ပုတီးအစ ကြိုးထုံးကဟုအဆိုရှိသည်။(မှတ်ရန်)

ပုတီးစိတ်နည်းတို့တွင်--
(က)ဂုဏ်တော်တစ်ထောင်ပုတီးစိတ်နည်း
(ခ)ဂုဏ်တော်ကွန်ချာပုတီးစိတ်နည်းနှင့်
(ဂ)ရှင်အရဟံပုတီးစိတ်နည်းဟူ၍စသည်ဖြင့်အမိျုးမျိုးရှိကြသည်။

(၎င်းပုတီးစိတ်နည်းများကို တစ်ခုစီသီးသန့်ဖော်ပြပေးပါမည်။)