(အကြောင်းကုန်လျှင်အကျိုးကုန်ရမြဲ)

ဖယောင်းတိုင်ကိုအမှီပြု၍ဖြစ်သောမီးသည် ဖယောင်းတိုင်ကုန်လျှင်မီးတောက်ငြိမ်းရသကဲ့သို့
မိမိကတဏှာကိုပယ်စွန့်သောကြောင့် ယင်းလိုချင်မှုတဏှာကြောင့်ဖြစ်သော ဇာတိသည်တဖန်ဖြစ်မလာတော့ပေ။