(ခန္ဓာငါးပါး)

၁။ ရူပက္ခန္ဓာ =ဖောက်ပြန်မှုသဘော။
၂။ ဝေဒနက္ခန္ဓာ =ခံစားမှုသဘော။
၃။ သညက္ခန္ဓာ =မှတ်သားမှုသဘော။
၄။ သင်္ခါရက္ခန္ဓာ =စေ့စော်တိုက်တွန်းမှုသဘော။
၅။ ၀ိညဏက္ခန္ဓာ =သိကြံမှုသဘော။