(ဗုဒ္ဓဘာသာသည်အားလုံးအတွက်)

ဗုဒ္ဓဆိုသူက ဗုဒ္ဓဝါဒကိုတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတည်ထောင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။
တိမ်မြုပ်ကွယ်ပျောက်နေတဲ့ အမှန်တရား၊အရှိတရားတွေကိုသာ
ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသာ
လိုက်နာလေ့ကျင့်ခွင့်ရှိတဲ့ တရားတွေမဟုတ်ဘူး။