(ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်)

တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်၊သတ္တဝါမဟုတ်ကြပါဘဲနဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်၊သတ္တဝါဟု ရှုမြင် သုံးသပ် ဆင်ခြင်နေကြ၍သာ
သေခြင်းတရားကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာလို့ ထင်မှတ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(Will Durant)