(ရှင်မဟာရဌသာရဆုံးမစာ)

သေနှင့်အရက်၊ စီးပွားပျက်ကို၊
တစ်စက်ကယ်မျှ၊ မသောက်ကြနှင့်၊
ရှောင်ကြပါလေ၊ ရှင်တော်ဟောသည့်၊
အဆိပ်ရေ။
အပါယ်လေးပါး၊ လားမည့်အကြောင်း၊
မကောင်းမှုမှ၊ စပ်သမျှကို၊
ရှောင်ကြပါလေ၊ သေကာထုတ်ချောက်၊
ငရဲရောက်မည်၊ ကြောက်ရွံ့စေ။

(ရှင်မဟာရဌသာရဆုံးမစာ)