(ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်လိုသော်)

ထိုထိုများစွာ၊ သတ္တဝါ၌၊
သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာတရား၊
ဤငါးပါးနှင့်၊ ပြည့်ငြားသူသာ၊
လိုရာရာလျှင်၊ ပတ္တနာဆုတောင်း၊
တောင်းတိုင်းမုချ၊ ရတက်စွတည်း။
 

(မဃဒေဝ)