(ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ)

(၁) အပါယ်ဘုံ = ၄ဘုံ
(၂) လူ့ဘုံ = ၁ဘုံ
(၃) နတ်ဘုံ = ၆ဘုံ
(၄) ရုပ်+နာမ်(ဗြဟ္မာ) = ၁၅ဘုံ
(၅) ရုပ်သက်သက်(ဗြဟ္မာ) = ၁ဘုံ
(၆) နာမ်သက်သက်(ဗြဟ္မာ) = ၄ဘုံ
(စုစုပေါင်း၃၁ဘုံဖြစ်သည်)
---------------------------------------
- ကမ္ဘာမြေပြင်အောက်ယူဇနာ(၁၅၀၀၀)အကွာတွင်=သိဥိ္စုဝ်းငရဲတည်ရှိသည်။
- ထိုငရဲအောက် ကာလသုတ်ငရဲ၊သံဂါတငရဲ၊ရောရုဝငရဲ၊မဟာရောရုဝငရဲ၊တာပနငရဲ၊
မဟာတာပနငရဲ၊အဝီစိငရဲတို့သည်လည်း ယူဇနာ(၁၅၀၀၀)ခြားစီ အဆင့်ဆင့်တည်ရှိကြသည်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- လူ့ဘုံအထက်ယူဇနာ(၄၂၀၀၀)အကွာယုဂန္ဓိုရ်တောင်ထိပ်၌ စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည်တည်ရှိသည်။
- စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည်အထက်ယူဇနာ(၄၂၀၀၀)အကွာမြင့်မိုရ်တောင်ထိပ်၌
တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိသည်။
- ယင်းအထက် ယာမာ၊တုသိတာ၊နိမ္မာနရတိ၊ပရနိမ္မိတဝဿဝတ္တီ၊
တို့သည်လည်းယူဇနာ(၄၂၀၀၀)စီခြားလျှက်အဆင့်ဆင့်တည်ရှိကြသည်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ပရနိမ္မိတဝဿဝတီနတ်ပြည်ဧ။်အထက်-----------

- ယူဇနာ(၅သန်း၊၅သိန်း၊၈သောင်း)အကွာ
အောက်ဆုံးဗြဟ္မာ(၃)ဘုံ(သို့မဟုတ်)ပထမဈာန်(၃)ဘုံ ဖြစ်ကြသော
(ဗြဟ္မာပါရိသဇ္စာ၊ဗြဟ္မာပုရောဟိတာ၊မဟာဗြဟ္မာ)ဘုံတို့သည်
ဘေးတိုက်တန်းစီလျှက်တည်ရှိကြသည်။

- ပထမဈာန်(၃)ဘုံအထက်=ယူဇနာ(၅သန်း၊၅သိန်း၊၈သောင်း)အကွာ
ဒုတိယဈာန်(၃)ဘုံ ဖြစ်ကြသော
(ပရိတ္တဘာ၊အပ္ပမာဏာဘာ၊အာဘဿရာ)ဘုံတို့သည်
ဘေးတိုက်တန်းစီလျှက်တည်ရှိကြသည်။

- ဒုတိယဈာန်(၃)ဘုံအထက်=ယူဇနာ(၅သန်း၊၅သိန်း၊၈သောင်း)အကွာ
တတိယဈာန်(၃)ဘုံဖြစ်ကြသော
(ပရိတ္တသုဘာ၊အပ္ပမာဏာသုဘာ၊သုဘကိဏှာ)ဘုံတို့သည်
ဘေးတိုက်တန်းစီလျှက်တည်ရှိကြသည်။

- တတိယဈာန်ဘုံအထက်=ယူဇနာ(၅သန်း၊၅သိန်း၊၈သောင်း)အကွာ
စတုတ္ထဈာန်(၇)ဘုံ ဖြစ်ကြသော
(ဝေဟဂ္ဖုလ်ဘုံ၊အသညသတ်ဘုံနှင့်သုဒ္ဓါ၀ါသ-၅ဘုံ)ဘုံတို့သည်
ဘေးတိုက်တန်းစီလျှက်တည်ရှိကြသည်။

- စတုတ္ထဈာန်ဘုံအထက်=ယူဇနာ၅သန်း၊၅သိန်း၊၈သောင်းအကွာ
နာမ်သက်သက်သာရှိသောဗြဟ္မာ့ဘုံ-၄ ဘုံဖြစ်သော
(၁) အာကာသာနဥ္စယတနဘုံ
(၂) ၀ိဉာဏဥ္စာယတနဘုံ
(၃) အာကိဥ္စညာယတနဘုံ
(၄) နေဝသညာနာသညာယတနဘုံ တို့သည်
ယူဇနာ၅သန်း၊၅သိန်း၊၈သောင်း အကွာစီအဆင့်ဆင့်တည်ရှိကြသည်။
(အညွှန်း = ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက်)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
မှတ်ချက်=ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ၃၁ ဘုံ ကိုအထူးလက်ခံယုံကြည်ပါသည်
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------