(အကုသလကမ္မပထတရားဆယ်ပါး)

-သတ်သက်၊ခိုးမှု၊ကာမေသု
သုံးခုကာယကံ။
-လှည့်စား၊ရန်တိုက်၊
မိုက်မိုက်ကန်းကန်း
နှုတ်ကြမ်းလေခြင်း၊
ပြိန်ဖျင်းစကားပြောဆိုငြား၊
လေးပါးဝစီကံ။
-သူ့ဥစ္စာမှန်မတရားကြံ၍၊
ဖောက်ပြန်သေကြေ
ပျက်စေလိုငြား၊အယူမှား၊
သုံးပါးမနောကံ။ ။

-၄င်းတရား(၁၀)ပါးကို
(၁)ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊
(၂)သူတစ်ပါးအားအပြုခိုင်းခြင်း၊
(၃)ဒုစရိုက်ပြုလျှင်ရနိုင်မည့်လောကီအကိျုးကိုပြောပြ၍တိုက်တွန်းခြင်း၊
(၄)သူတစ်ပါးတို့အလိုလျေက်ပြုနေသည်ကိုဝမ်းမြောက်သဘောတူခြင်း၊
ဟူသောတရားလေးပါဖြင့်မြှောက်လျှင်
ဒုစရိုက်တရားအပါး(၄၀)ကိုရသည်။ ။

-အကုသလကမ္မပထတရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်တရားသည်
ကုသလကမ္မပထတရားဖြစ်သည်။ ။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------