(ကလေးလိုပြန်ဖြစ်သွားတဲ့မိဘ)

မိဘနှစ်ပါးအိုမင်းသွားတဲ့အခါ လူကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး
ကလေးလိုပြန်ဖြစ်သွားတာ။ သူတို့သားသမီးလေးတွေရဲ့
အပြုအစုအယုအယကို တိတ်တခိုးမျှော်လင့်ကြလိမ့်မယ်။
မိဘသဖွယ်အားကိုးကြလိမ့်မယ်။ သားသမီးကောင်းတို့အတွက်
လူကြီးလိုဆက်ဆံပေးပြီး(DIGNITY) ကလေးလိုစောင့်ရှောက်ပေးရုံမှတစ်ပါး
အခြားမရှိဘူးထင်ပါတယ်။