(ဖန်ဆင်းရှင်)

ကျွန်တော်တို့တတွေကို တစ်စုံတစ်ယောက်က
ဖန်းဆင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီတစ်စုံတစ်ယောက်ကို
မည်သူကဖန်ဆင်းလိုက်ပါသလဲ။
မည်သူကမှသူ့ကိုမဖန်ဆင်းဘူး သူ့ဖာသာသူ
သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေပြီး ထာဝရတည်နေတယ်ဆိုရင်
သူ့လိုပဲ ကျွန်တော်တို့တတွေလည်း
သဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာနိုင်ရမှာပေါ့။